BAKONYTHERM®

Keramický preklad

Keramicky preklad 12cm

Preklad s predpätým oceľovým lanom slúži na premostenie otvorov o veľkosti 0,75-3,25 m. Je použiteľný vo vonkajších aj vnútorných priestoroch. Keramický povrch prekladu sa dá ľahko omietať, komora vytvorená v strede prierezu zvyšuje tepelnoizolačnú schopnosť prekladu.

Viac

Keramický preklad 10cm

Keramický preklad slúži na premostenie otvorov od veľkosti 0,75-2,00 m, pri nenosných priečkových múroch. Pri nosných múroch treba nadbetónovať.

Viac

Keramický preklad s tehlovou výškou

Preklad s predpätým oceľovým lanom slúži na premostenie otvorov o veľkosti 0,75-3,00 m. Je použiteľný vo vonkajších aj vnútorných priestoroch. Keramický povrch prekladu sa dá ľahko omietať, komora a tepelnoizolačná vrstva nikecell, vytvorená v strede prierezu zvyšuje tepelnoizolačnú schopnosť prekladu. Ďalšou výhodou je, že výškou je totožná výške blokovej tehly, teda nie je potreba primurovať.

Viac