44 NF murovací blok

BAKONYTHERM®

44 NF murovací blok

Murovací blok so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou a veľkou tlakovou pevnosťou, používaný na 44 cm hrubé obvodové nosné múry. Tehly sú spojené s perodrážkou, čo znižuje spotrebu malty.

Bakonytherm - 44NF Falazótégla

Technické dáta

Rozmery435x250x238 mm
Spotreba materiálu16 ks/m2 36,4 ks/m3
Počet tehál na palete48 ks/paleta
Pevnosť v tlaku10 N/mm2
Váha16,5 kg/ks
Index vzduchovej nepriezvučnosti RW41 dB
Tepelný odpor bez omietky R3,01 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla bez omietky U0,26 W/m2K