38 NF murovací blok

BAKONYTHERM®

38 NF murovací blok

Murovací blok so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou a veľkou tlakovou pevnosťou, používaný na 38 cm hrubé obvodové nosné múry. Tehly sú spojené s perodrážkou, čo znižuje spotrebu malty.

38NF-fokep.jpg

Technické dáta

Rozmery375x250x238 mm
Spotreba materiálu16 ks/m2 42 ks/m3
Pevnosť v tlaku8 N/mm2
Váha15 kg/ks
Index vzduchovej nepriezvučnosti RW47 dB
Tepelný odpor bez omietky R2,2 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla bez omietky U0,42 W/m2K