25 NF murovací blok

BAKONYTHERM®

25 NF murovací blok

Murovací blok so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou a veľkou tlakovou pevnosťou, používaný na 25 cm hrubé obvodové nosné múry. Tehly sú spojené s perodrážkou, čo znižuje spotrebu malty.

25NF-fokep.jpg

Technické dáta

Rozmery250x380x240 mm
Spotreba materiálu10,7 ks/m2 42 ks/m3
Počet tehál na palete60 ks/paleta
Pevnosť v tlaku11 N/mm2
Váha16,7 kg/ks
Index vzduchovej nepriezvučnosti RW44 dB
Tepelný odpor bez omietky R1,4 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla bez omietky U0,73 W/m2K