NF murovací blok

BAKONYTHERM®

NF murovací blok

44 NF murovací blok

Murovací blok so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou a veľkou tlakovou pevnosťou, používaný na 44 cm hrubé obvodové nosné múry. Tehly sú spojené s perodrážkou, čo znižuje spotrebu malty.

Viac

38 NF murovací blok

Murovací blok so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou a veľkou tlakovou pevnosťou, používaný na 38 cm hrubé obvodové nosné múry. Tehly sú spojené s perodrážkou, čo znižuje spotrebu malty.

Viac

30 NF murovací blok

Murovací blok so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou a veľkou tlakovou pevnosťou, používaný na 30 cm hrubé vonkajšie a vnútorné nosné múry. Tehly sú spojené s perodrážkou čo znižuje spotrebu malty.

Viac

25 NF murovací blok

Murovací blok so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou a veľkou tlakovou pevnosťou, používaný na 25 cm hrubé obvodové nosné múry. Tehly sú spojené s perodrážkou, čo znižuje spotrebu malty.

Viac